LANGINIŲ PARODA KELIAUJA PO LIETUVĄ

LANGINIŲ PARODA KELIAUJA PO LIETUVĄ

Renginio pradžia:
2023 balandžio 13 d.
Renginio pabaiga:
2023 balandžio 30 d.
Renginio vieta:
Vilainių skyriuje

Aprašymas

Vilainių skyriuje veikia Panevėžio rajono Tiltagalių kultūros centro menų studijos „Spalvų ir formų labirintai“, vadovė Odeta Petrauskienė, tapybos ant medžio paroda „Kūrybos labirintuose-langinės“.
„Lietuviai savo namus lygino su gyva būtybe. Šiaudinis stogas simbolizavo plaukus, durų anga – burną, langai – akis. Langinės greitai įsiliejo į šalies tautosaką, lango puošyba senovėje atliko ne vieną funkciją, ji tarnavo ir grožiui, ir apsaugai, ir gyvenimo ramybei. 2021 m. Tiltagalių kultūros centro NVŠ menų studijos ,,Spalvų ir formų labirintai” dalyviai pažvelgė į lietuvių liaudies raštus, ornamentikos, puošybos
detales tradicinėse sodybose, eksterjero ir interjero detalėse. Akį ypač patraukė aukštaičių gyvenamosios pirkios, kurioms buvo keliami ne tik funkciniai, bet ir estetiniai reikalavimai. Pirkios dažnai buvo puošiamos pjaustinėtais karnizais, langų apvadais, medinėmis langinėmis. Tai buvo naujas, įdomus iššūkis – pasitelkus išmonę, kūrybiškumą, stebint, nagrinėjant tradicinę kaimo architektūrą, pabandyti atkurti senovines langines. Menų studijos dalyviai mėgavosi kitokia, neatrasta kūrybos forma – tapyba ant medžio. Dalis langinių, rengtų 2022 m. konkursui „Sidabro vainikėlis“, Vakarų Aukštaitijos regiono atrankos ture, kuris vyko Upytės amatų centre, sulaukė dėmesio ir gavo specialųjį diplomą, du trečios ir du pirmos vietos diplomus. Pirmosios vietos laimėtojai su savo darbais toliau dalyvavo „Sidabro vainikėlio“ nacionaliniame 2022 m. ture – Kauno rajono Zyplių dvare. 2022 m. spalio mėnesį buvo surengta šių langinių paroda Vilniuje LR Seimo rūmuose“ ( vadovė Odeta Petrauskienė). 
Maloniai kviečiame aplankyti originalią parodą, kuri veiks iki balandžio 30 d.
(Fotografavo ir nuotraukas parodai paruošė Vitalija Augulienė)