Pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“

Pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“

Renginio pradžia:
2023 sausio 13 d. 08:00

Aprašymas

Atmintis – tai šviesa,
Tai darbų pratęsimas, malda.
Atmintis – amžina pagarba,
Neužgęstanti žvakės liepsna.
(Leonas Milčius)

Sausio 13 d. 8 val. žuvusiųjų už Lietuvos laisvę atminimas buvo pagerbtas visuotine pilietine iniciatyva
„Atmintis gyva, nes liudija“ languose dešimčiai minučių uždegant vienybės ir atminimo žvakutes. Kartu
su visa Lietuva prie šios iniciatyvos jungėsi ir Vilainių skyrius.