Projektas „Neišsenkanti versmė“, edukacinė veikla „Lėkštelių pynimas iš vytelių“

Projektas „Neišsenkanti versmė“, edukacinė veikla „Lėkštelių pynimas iš vytelių“

Renginio pradžia:
2022 rugpjūčio 17 d.

Aprašymas

Nociūnų skyriuje pradėta vykdyti tautodailės edukacijų ciklą, idant išlaikyti ir puoselėti liaudies meno tradicijas ir bent iš dalies užtikrinti jos perimamumą. Tai, kas sukaupta mūsų senolių – lyg atvertos akys į tautos lobynų gelmes. Projektas „Neišsenkanti versmė“, edukacinė veikla „Lėkštelių pynimas iš vytelių“ su lektore Kristina Župerkiene.
Projektas finansuojamas Kėdainių rajono savivaldybės.